Renungan Harian Remaja

Renungan Harian | Santapan Harian | Cerita Renungan | Lagu Rohani | Cerita Cinta dan Kasih Sayang

MANFAAT INJIL BAGI ANAK-ANAK ALLAH ( 4 )

Posted by future generation

~~ MANFAAT INJIL BAGI ANAK-ANAK ALLAH ( 4 ) ~~
Untuk anggota INJIL adalah KEKUATANKU

~> Lanjutan dari Manfaat INJIL bagi anak-anak Allah ( 3 ).

8) API -> Firman Tuhan itu seperti API YANG MEMURNIKAN PERAK DAN EMAS DARI SEGALA KOTORAN-KOTORAN YANG MELEKAT.
~> Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya ? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila Ia menampakkan diri ? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak; dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, SUPAYA MEREKA MENJADI ORANG-ORANG YANG MEMPERSEMBAHKAN KORBAN YANG BENAR KEPADA TUHAN. // Mal 3:2,3.

** FIRMAN TUHAN AKAN MENGUJI SEGALA PENDIRIAN, PEMIKIRAN, PERBUATAN, RENCANA DAN SEGALA CITA-CITA KITA; Orang-orang yang ingin bertumbuh dalam hidup Imannya, pasti INGIN DI UJI OLEH API FIRMAN TUHAN, bahkan menenggelamkan dirinya sendiri kedalam api penyucian ini, agar supaya nyata segala kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya, yaitu: pikiran-pikiran yang jahat, kepalsuan-kepalsuannya, rencana dan segala perbuatan-perbuatan jahatnya akan terbuang dari dalam dirinya, sehingga semakin lama, semakin disucikan seperti perak dan emas.
~> tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada Terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. // Yoh 3:21.

** TETAPI BAGI MEREKA YANG SUKA HIDUP DOSA, LEBIH-LEBIH YANG TERSEMBUNYI; DIA TIDAK AKAN SUKA DATANG KEPADA API PENYUCIAN INI.
~> Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada ternag itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak; // Yoh 3:20.

9) PALU / GODAM -> PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN YANG BENAR DAN DALAM PENGURAPAN ROH KUDUS, AKAN MEMPUNYAI KUASA, seperti PALU ditangan seorang hakim yag bijaksana dan adil YANG DAPAT MEREMUKKAN HATI YANG KERAS SAMPAI BERTOBAT.
~> Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar; // Maz 1:5.
~> Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. // Maz 9:9.
~> Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab Allah sendirilah Hakim. Sela // Maz 50:6.

** Tetapi hati yang keras seperi bukit batu, yaitu: HATI YANG SELALU MELAWAN KEBENARAN FIRMAN TUHAN, akan dihancurkan sampai binasa.
~> dan seperti palu yang menghancurkan bukita batu ? // Yer 23:29b.
~> Siapa yang bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. // Ams 29:1.

~~ JANGAN KUATIR OLEH PENOLAKAN PADA SAAT MEMBERITAKAN INJIL. -> INJIL HARUS DIBERITAKAN.!! KARENA TUJUAN DARI PEMBERITAAN INJIL ADALAH UNTUK MENYELAMATKAN MEREKA, AGAR MEREKA BEROLEH KESELAMATAN BERSAMA-SAMA DENGAN KITA ~~

** Pemberitaan Firman Tuhan yang benar dan penuh dengan pengurapan Roh Kudus, itu tidak akan kembali dengan sia-sia; PASTI AKAN MEMBUAHKAN HASIL.!!!
~> Demikianlah Firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku; Ia tidak akan kembai kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. // Yes 55:11.

10) PEDANG -> Bagi orang yang sungguh-sungguh menggali pengertian Firman Tuhan dengan benar, maka FIRMAN TUHAN AKAN MENJADI PEDANG ROH UNTUK MENGHADAPI BERBAGAI MACAM KESUKARAN, DERITA DAN SEGALA MACAM PENCOBAAN-PENCOBAAN DARI IBLIS.
~> dan PEDANG ROH, YAITU FIRMAN ALLAH. // Ef 6:17b.

~ Tuhan Yesus menang dalam pencobaan di padang gurun, juga dengan PEDANG ROH; 3 kali Dia dicobai oleh iblis, 3 kali juga Dia memperkatakan Firman Allah (PEDANG ROH): - ADA TERTULIS, - ADA PULA TERTULIS & SEBAB ADA TERTULIS. // Mat 4:4,7,10.

** Bagi orang yang mengerti kebenaran Firman Tuhan; Firman Tuhan dapat memberikan pertimbangan di dalam setiap mengambil keputusan dan dapat merobek segala selubung yang menutupi kejahatan setiap orang menjadi terbuka dan jelas di hadapan kita oleh HIKMAT ALLAH.
~> Sebab Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam bagaikan PEDANG BERMATA DUA manapun; Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan Jiwa dan Roh, sendi-sendi dan sum-sum; Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. -- Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu TELANJANG DAN TERBUKA DI DEPAN MATA DIA, yang kepada-Nya kita harus memberikan pertanggungan jawab. // Ibr 4:13.

~> Dilanjutkan pada jilid 5.

~~~ Tuhan Yesus memberkati kita semua ~~~ { Amos Anthony Halim }

0 comments:

Post a Comment